Reklamačný protokol

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno: ZAMORA s.r.o.
Ulica a číslo: Račianska 88 B
Mesto a PSČ: Bratislava 83102
IČO: 53817630
Telefón: 0948 232 206
E-Mail: bielybocian@bielybocian.com
Kupujúci
Meno a priezvisko: 
Ulica a číslo: 
Mesto a PSČ: 
Telefón: 
E-Mail: 
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: ………………………………………………………….
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: 
Zo dňa: 
Číslo faktúry: 
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia): 

Dôvody reklamácie:

V ……………………………….. Dňa ……………………..       ………………………………

 *Ako prílohu zašlite kópiu faktsúry  alebo pokladničného bloku

PDF verziu si môžete stiahnúť tu:

Reklamacny Protokol
Translate »